Prilikom kreiranja gela za ultrazvučnu dijagnostiku i gela za suvo pranje ruku, koje smo svrstali u medicinska sredstva, trudili smo se da sve nedostatke koje slična sredstva na tržištu imaju otklonimo. Tu pre svega mislimo na provodljivost, odnosno lepljivost, koji su kod naših gelova potpuno izbalansirani.

 art. 041


Kontaktni gel za ultrazvučnu dijagnostikuTransmisioni gel za ultrazvučnu dijagnostiku